کتاب Windows Server Hyper-v 2016

کتاب Windows Server Hyper-v 2016

دانلود

۱ دیدگاه

  1. […] ماشین‌های مجازی محافظت شده، می‌توان دیسک ‌های مجازی Hyper-V را با فناور‌ی هایی همچون BitLocker رمزنگاری […]

دیدگاهی بنویسید