گروه آموزشی AdminPro

دوره آموزشی Hyper-v 2016

30%

سرفصل ها دوره

جلسه اول
رایگان

آشنایی با ویژگیهای Hyper-v

جلسه دوم
۳۶,۰۰۰ تومان

نصب سرویس Hyper-v و ایجاد ماشین مجازی ۳۰:۱۷ دفیقه

جلسه سوم
۲۲,۰۰۰ تومان

آشنایی با انواع هارد دیسک در هایپروی ۲۵:۲۱ دقیقه

جلسه چهارم
۲۴,۰۰۰ تومان

تبدیل هارد دیسک ها در هایپروی و پیاده سازی Differencing Disk 24:28 دقیقه

جلسه پنجم
۳۲,۰۰۰ تومان

آشنایی با انواع سوئیچ در هایپروی ۲۵:۴۷ دقیقه

جلسه ششم
۳۶,۰۰۰ تومان

نصب و راه اندازی Hyper-v core 30:1 دقیقه

جلسه هفتم
۲۱,۰۰۰ تومان

آشنایی با تنظیمات Replication در هایپروی ۱۹:۲ دقیقه

جلسه هشتم
۲۴,۰۰۰ تومان

پیاده سازی Replication در Hyper-v 35:56 دقیقه

جلسه نهم
۳۲,۰۰۰ تومان

پیاده سازی Live Migration در سرویس Hyper-v 43:31 دقیقه

جلسه دهم
۳۲,۰۰۰ تومان

راه اندازی کلاسترینگ در Hyper-v 27:19 دقیقه

جلسه یازدهم
۲۸,۰۰۰ تومان

تست کلاسترینگ و آشنایی با تنظیمات کلاسترینگ در Hyper-v 33:31 دقیقه

جلسه دوازدهم
۲۴,۰۰۰ تومان

آشنایی با تنظیمات ماشین مجازی در Hyper-v 30:58 دقیقه

جلسه سیزدهم
۲۵,۰۰۰ تومان

آشنایی با تنظیمات Hyper-v 28:54 دقیقه

جلسه چهاردهم
۳۵,۰۰۰ تومان

نصب و راه اندازی نانو سرور Nano Server 19:43 دقیقه

1 دیدگاه برای دوره آموزشی Hyper-v 2016

  1. s.khishtandar

    gooooooooooooooood

دیدگاه خود را بنویسید