کتاب Microsoft SQL Server 2016

کتاب آشنایی با مفاهیم اولیه اینترنت اشیا IOT

کتاب Veeam Backup & Replication

کتاب لینوکس Linux LPIC-2

کتاب کالی لینوکس Kali Linux Wirelss

کتاب Linux LPIC-1

کتاب Designing and Implementing HP 3PAR

کتاب روتینگ مجازی در شبکه های کلود Virtual Routing in the Cloud

کتاب تنظیمات فایروال Fortinet

کتاب EMC Information Storage and Management

کتاب Server + CompTIA

کتاب Windows Server Hyper-v 2016

کتاب CEH v9 Certified Ethical Hacker

کتاب CCNA Collaboration cicd 210-060

کتاب CCNA Data Center

کتاب نتورک پلاس مایکروسافت

کتاب آموزش دوره HCNA R&S شرکت هواووی

کتاب ویندوز سرور Windows Server 2016

کتاب CCNA Collaboration CIVND 210-065

کتاب CCNA Wireless 200-355

1 2 >