کتاب Microsoft SQL Server 2016

کتاب Microsoft SQL Server 2016

دانلود

۲ دیدگاه

  1. […] ٢)سرعت بخشيدن به نرم افزارهاي پايگاه داده اي تا ٤ برابر بوسيله افزايش ٢ برابري سرعت در كارامدي پايگاه داده سيستم ورود و نرم افزارهاي دسته بندي شده SQL. […]

  2. […] شناسایی کردن روش های اشتباه در پشتیبانی برنامه شما با روش نظارت سطحی،  شناسایی تاثیر عملکرد بر بخش های کدی خاص و بر وضعیت SQL […]

دیدگاهی بنویسید