مهندس محمد آجورلو

 

رزومه کاري

محمد آجورلو

آدرس ايميل : M_Ajorlou@msn.com

 

خلاصه: طراحي , اجراء و عيب يابي بخش سيستم شبکه هاي کامپيوتري

با کسب بيش از 10 سال تجربه مفيد در برخي از بزرگترين مراکز شبکه اي ايران ، به بخش وسيعي از اطلاعات در بسياري از بسترهاي شبکه اي از جمله طراحي امنيت شبکه ، اجراء و عيب يابي ، طراحي زيرساختهاي سيستم هاي کاربردي، رفع عيب و نظارت شبکه دست يافته ام. کسب مدارک معتبري مانند MCSA و MCSE Private Cloud و MCTS&MCITP Enterprise Administration از شرکت Microsoft  همچنين مدرک امنيت اطلاعات مبتني بر استاندارد بين المللي ISO ISMS گوياي اين مهم مي باشد.

زمينه هاي مهارت:

 • طراحي مشاوره و اجراي سيستم هاي شبکه اي بر اساس سرويس هاي شرکت Microsoft.
 • اجراء و عيب يابي سرويس هاي شبکه اي بر اساس سرويس هاي شرکت Microsoft.
 • طراحي و اجراي سيستم هاي Virtualization بر اساس تکولوژي هاي  VMware  and Microsoft Hypervisor همچنين مديريت حرفه اي زير ساخت مجازي سازي بر اساس VMware Vcenter/Microsoft System Center Virtual Machine Manager
 • آموزش دوره هاي مهندسي سيتم هاي شبکه اي Microsoft و همچنين دوره هاي Exchange, TMG, Hypervisor ESXi/Microsoft Virtualization technology
 • مديريت دستگاههاي ذخيره سازي همانند SAN/NAS

تجارب

شرکت پايه زيزان فناوري هوشمند، تهران

مدير فني امنيت و سيستم ؛ از سال 1393 تا کنون

اين شرکت بصورت تخصصي بر روي سرويس هاي مجازي سازي و رايانش ابري، سرويس مانيتورينگ متمرکز مي باشد. از مهمترين فعاليت هاي بنده در اين مجموعه به شرح ذيل مي باشد

 • طراحي ساختار Virtualization شرکت هواپيمايي زاگرس
 • پياده سازي سازي سرويس End-to-End Monitoring جهت پايش سرويس ها و زير ساخت شبکه
 • پياده سازي راهکار هاي پشتيبان گيري از سرويس ها و اطلاعات حياتي سازمان
 • طراحي و پياده سازي ساختار Microsoft Exchange 2013 بصوزت کاملا Redundant

 

شرکت اورويس ، تهران

مدير فني بخش سيستم هاي شبکه ؛ از سال 1382 تا 1393

اين شرکت که در سال 1381 تاسيس گرديده ، در تمامي زمينه هاي تکنولوژي اطلاعات (IT)، به سطح گسترده اي از دانش روز دست يافته است. در حال حاضر اين شرکت قادر مي باشد تا راه حلهائي را در زمينه هاي نرم افزاري و سخت افزاري براي شرکتهاي خصوصي و موسسات دولتي ارائه نمايد. برخي از مهمترين فعاليتهاي اينجانب در راستاي مديريت ، طراحي و اجرا، طي ساليان گذشته در اين بخش به شرح ذيل ميباشد :

 

بانک کشاورزي جمهوري اسلامي ايران :

 • طراحي،اجراء و عيب يابي بستر شبکه بانک در تمامي سطوح همانند امنيت شبکه ، طراحي ايميل سرور (Microsoft Exchange 2010) ، طراحي ناحيه DMZ ، طراحي بستر Active Directory برپايه Microsoft Windows Server 2003

 

شرکت نفت پاسارگاد :

 • مشاور در سيستم هاي شبکه اي و امنيت سرويس ها
 • ترميم ساختار Virtualization بر اساس VMware ESXi 5.1
 • نصب و راه اندازي ساختار مجازي سازي بر اساس Microsoft Hyper-v 2012 و انتقال ماشين هاي مجازيVMware بر روي اين ساختار
 • پياده سازي و راه اندازي ساختار Hyper-v Clustering جهت بالا بردن افزونگي زير ساخت مجازي
 • پياده سازي سيستم مديريت Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 جهت مديريت Storage/Delegation/Network Virtualization NVGRE
 • پياده سازي سيستم Microsoft System Center Data Protection Manager 2012 جهت تهيه نسخه پشتيبان از سرويس هايي همانند File Server/SQL server/Exchange Database/Active Directory
 • پياده سازي سيستم مانيتورينگ جامع Microsoft System Center Operation Manager 2012 جهت مانيتورينگ سرويس ها، سرور ها و تجهيزات شبکه اي
 • ارتقاء سيستم ميل از Exchange 2007 به Exchange 2010 با رعايت افزونگي لازمه و موارد امنيتي بصورت کاملا Redundant
 • ارتقاء سيستم Microsoft OCS 2007 به Lync Server 2013 جهت بهروه وري از سرويسهاي نظير Desktop and Application Sharing, Voice, Video

 

بانک صادرات جمهوري اسلامي ايران:

 • طراحي و راه اندازي بستر External DNS و Clustering بر پايه Windows 2003, 2008
 • طراحي و اجراي سرويس هاي شبکه اي بانک همانند ISA 2006, Active Directory Forest, DMZ, Web Server و همچنين سرويس هاي زير ساخت همانند DNS, DHCP, WINS.
 • طراحي و پياده سازي ساختار Microsoft TMG جهت بالا بردن ضريب امنيت سرويس هاي اينترنتي
 • طراحي و پياده سازي ساختار Virtualization بانک بر اساس Microsoft Hyper-v
 • طراحي و ارتقاء سرويس هاي زيرساخت و ساختار Active Directory به Windows 2008 Server
 • طراحي و ارتقاء سرويس Exchange Server بانک به Exchange 2010

 

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران :

 • طراحي و راه اندازي بستر Mail Clustering بر پايه Exchange 2003 ، همچنين ارتقاء به Microsoft Exchange 2010 به همراه High Availability هاي لازمه.
 • طراحي و اجراي Active Directory ، Exchange 2003-2008 ، SMS & MOM Server ، ISA Server و ارتقاء به Microsoft TMG
 • طراحي و اجراي زيرساخت امنيتي گسترده براساس ISO 27001 Self Defending Network.
 • طراحي و اجراي سيستم امنيتي RSA Token و يکپارچه سازي آن با بستر Active Directory بانک.
 • تدوين خط مشي امنيت اطلاعات .
 • تهيه Check List هاي امنيتي بر روي سرويس هاي شبکه اي بانک .
 • طراحي ماژولار Internet Proxy جهت دسترسي کاربران به اينترنت مابين ساختمانهاي بانک
 • طراحي و پياده سازي ساختار سيستمي ناحيه DMZ و سرويس هاي آن
 • پياده سازي ساختار مجازي سازي در بستر شبکه بانک مرکزي بر اساس VMware virtualization

بانک تجارت

 • مدير پروژه نگهداري شبکه محلي بانک (Campus LAN)
 • طراحي زير ساخت ميل سرور بانک بر اساس Microsoft Exchange 2010
 • طراحي ساختار Name Resolution در سطح کل شبکه بانک
 • طراحي ساختار FTP Server بانک

بانک صنعت و معدن جمهوري اسلامي ايران:

 • ترميم و بازنگري سرويس هاي Active Directory ، Exchange 2003 ،Server،ISA Server .
 • تهيه گزارش تست نفوز پذيري در سطح شبکه بانک (Penetration Test )

 

شرکت نفت بهران :

 • طراحي و راه اندازي بستر شبکه همانند سرويس هاي DNS, DHCP, Active Directory, File Server, ISA Server

شرکت پست جمهوري اسلامي ايران :

 • مدير پروژه نگهداري و بهينه سازي شبکه پست
 • طراحي و پياده سازي Redundant وب سرورها

 

شرکت آيريا ، تهران

مدير شبکه و سيستم ؛ از سال 1385 تاکنون .

مسئوليت کاري شامل مشاور سيستم و امنيت، طراحي و نظارت بر سرويس هاي شبکه.

شرکت سايپا يدک ، تهران

مشاور اجرايي شبکه ؛ از سال 1386 تاکنون .

 • طراحي و اجراي ISA 2006 server NLB Cluster . ارتقاء به TMG
 • طراحي و اجراي Active Directory .
 • طراحي و اجراي سيستم زيرساختي مانند DNS ، DHCP ، WINS .
 • طراحي و اجراي PKI ، Certificate Server .
 • طراحي و اجراي VPN Server .
 • طراحي Disaster Recovery Solution .
 • طراحي و اجراي Proxy Server بر اساس Microsoft ISA 2006 (ارتقاء به TMG)
 • پياده سازي بستر NLB/BDA بر روي ISA Serverها
 • ارتقاء سرويس Active Directory به Windows Server 2008
 • طراحي ساختار ميل سرور شرکت سايپا يدک بر اساس Microsoft Exchange 2013

 

دانشگاه شهيد بهشتي تهران

مدرس دورهاي MCSE  ؛ از سال 1385 تا 1387 .

 

موسسه فن پرداز

مدرس دوره هاي  MCSE/MCITP Server 2008 ؛ از سال 1385 تا 1390 .

 

مجتمع فني تهران

مدرس دوره هاي  MCSE ؛ از سال 1389 تا 1389 .

 

موسسه ويستا

مدرس دوره هاي  MCITP ؛ از سال 1389 تا 1391 .

 

موسسه سايبرتک

مدرس دوره هاي  MCITP/MCSE 20012 ؛ از سال 1391 تا کنون .

 

مهارتهاي زبان

 • آشنا به زبان انگليسي

مدارک بين المللي

 

 • MCP  – Microsoft
 • MCSA – Microsoft
 • MCSE – Microsoft
 • MCTS  – Microsoft
 • MCITP Enterprise Administration 2008
 • MCSA 2008
 • MCSA 2012
 • MCSE Private Cloud 2012
 • ISO/IEC 27001:2005 – TUV NORD
admin