معرفی و قابلیت های SYSTEM CENTER OPERATION MANAGER (بخش پنجم)

معرفی و قابلیت های SYSTEM CENTER OPERATION MANAGER

برای مطالعه  و بخش چهارم معرفی و قابلیت های SYSTEM CENTER OPERATION MANAGER اینجا کیلیک کنید.

6-4) امکان ارایه گزارش های لحظه ای از اجزای متشکله سطح سرویس

یکی از قابلیتهای کلیدی Operation Manager  امکان نگهداری وقایع و لاگ ها بصورت لحظه ای و  طبقه بندی شده جهت انجام Dataware house  میباشد که توضیحات کاملتر در این خصوص در بند 11-1 آمده است.

7-4) سنجش توان منابع سیستم در ساعات، و با روزهای قابل نظیم و در فواصل زمانی قابل تنظیم

جهت استفاده از این امکان میبایست MP  لازمه برای دستگاههای مورد نظر نصب و راه اندازی گردد.

8-4) امکان اندازه گیری میزان پاسخگوئی سیستم ها بر مبنای توافقات  سطح سرویس SLA

9-4) قدرت کشف اتوماتیک تجهیزات موجود با پروتکل های متداول از قبیل (MAC Table،ICMP etc، SNMP Active Directory SQL )

با توجه به توضیحاتی که در بند 15-1 در خصوص مانیتورینگ بصورت Agenless  و Agentbase بیان شد، این بخش با استفاده از پروتکل های استاندارد نظیر SNMP , ICMP  و…  قابل Discovery  و پشتیبانی میباشد.

10-4) قابلیت کنترل و مانیتورینگ وضعیت بانک های اطلاعاتی  ( SQL server ، Oracle، DB2 )

همانطور که در توضیحات معرفی نرم افزار بیان شد امکان پایش وضعیت بانک های اطلاعاتی با تهیه و نصب MP  مربوطه و اعمال تنظیمات پیشرفته روی آن میسر میباشد.

1

11-4) سیستم بدون محدودیت تعداد کاربر، در لایه Operaor  و Administrator

12-4) کنسول بدون محدودیت در تعداد سیستمهای تحت کنترل و مانیتورینگ

14-4) قابلیت تعریف کاربران در سطوح مختلف، گروه های کاری

با توجه به جامعیت مانیتورینگ Operateion Manager، همانطور که در بند 2-1 بیان شد این نرم افزار میتواند در لایه های مختلف و در سطوحAdministration  و Operator  به کنترل دسترسی گروه‌های کاری مجزا و پایش بدون محدودیت تجهیزات و سرویس ها بپردازد.

2

13-4) قابلیت ارایه گزارشات از خطاهای موجود بر روی سیستم ها و نحوه عملکرد سامانه ها و تحلیل خطاها جهت کاهش در آینده و جلوگیری از تولید خطای تکراری

این قابلیت بطور کامل در بخش گزارشات بند 10-1 مطرح گردید.

5) مدیریت مجازی سازی

قابلیت های عملکرد نرم افزار سیستم جامع مانیتورینگ در حوزه مدیریت مجازی سازی

1-5) امکان پیدا کردن  ارتباط بین برنامه های کاربردی در محیط مجازی با زیر ساخت فیزیکی به طور خودکار و ارائه توپولوژی ارتباطات به صورت بالا به پائین و پائین به بالا ( از تراکنشهای اجرا شده تا زیر ساخت مجازی و بالعکس)

2-5) امکان مدیریت کارائی سیستمها و برنامه های کاربردی با توجه به ماهیت داینامیک در محیط ابر خصوصی بانک

امکان مانیتورینگ کامل زیر ساخت مجازی:

Operation Manager قابلیت مانیتورینگ کامل هایپروایزرهای مایکروسافت ، Vmware  و.. را دارد. با توجه به زیرساخت مجازی سازی بانک تجارت برای وسعت و عمق بیشتر میدان دید تهیه  و استفاده از Management Pack مربوطه مانند Veeam توصیه می‌گردد. 

3

شایان ذکر است SCOM2012 R2 به همراه SCVMM 2012 R2 مجموعه بسیار قدرتمندی جهت مانیتورینگ و کنترل محیط‌های Multi-Tenant مجازی و زیرساخت مربوطه، خصوصا” با مفهوم Private cloud بوجود می‌آورد.

3-5) ارائه داشبورد متمرکز برای سیستمهای مجازی؛ کلاسترهای محیط Vmware  و تاریخچه تغییرات در  پیکربندی محیط مجازی

داشبورد جهت نشان دادن وضعیت سلامتی رایانش ابر اختصاصی و زیرساخت آن

4

4-5) امکان تسریع در مشخص شدن حدود بحرانی برای نرخ پارامترهای مورد نظر با استفاده از پیاده سازی داینامیک این حدود

5-5) امکان پیش بینی کمبود منابع در محیط داینامیک ابر، قبل از ایجاد گلوگاه در مورد آن منابع

6-5) امکان مدل کردن استفاده از منابع برای توسعه و یا مهاجرت در محیط ابر به منظور پائین آوردن ریسک ناشی از تغییرات و چابکتر شدن کسب و کار

7-5) امکان جابجایی و بالانس حجم کاری بر روی منابع بر اساس سیاستهای از پیش تعیین شده

8-5) امکان اعمال تغییرات مورد نظر به صورت خودکار در پیکر بندی زیر ساخت ابر به منظور جلوگیری از ایجاد گلوگاه

اعمال تغییرات و تنظیمات در حیطه توانایی های نرم افزار مانیتورینگ نمیباشد و با توجه اینکه عنوان مناقصه مانیتورینگ میباشد، موارد اعمال تنظیمات در این مجال نمی گنجد.

9-5) امکان پشتیبانی از محیط های Vmware  ، Xen، KVM

5

همانطور که در مباحث پیشین بیان شد، Operation Manager قابلیت مانیتورینگ کامل هایپروایزرهای Hyper-v ، Vmware  و.. را از طریق نصب MP دارد.

 Management Pack های مربوطه به طور کامل با System Center یکپارچه می شود و تمام قابلیت های Operation Manager شامل Alert، Diagram، Dashboard، Reporting را به ارمغان می آورد.

6) مدیریت فضای ذخیره سازی

Operation Manager  قابلیت مانیتورینگ انواع SAN، NAS مانند HP، Hitachi، EMC، IBM، NetApp و… را با  استفاده از MP  های مربوطه برای مدیران شبکه مهیا میکند .

7

1-6) ارایه راه حل جامع و یکپارچه در پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات

ارایه راحل مربوط به موارد مدیریتی میباشد.

2-6) گزارش خرابی ها با ترتیب بیشترین تکرار، خرابی های اخیر بر اساس تاریخ، نوع و مدل تجهیزات، با گروه بندی قابل تنظیم و امکان تنظیم یک دامنه زمانی.

در خصوص این بخش میتوان گزارشهای تهیه شده در حوزه‌های مختلف را بر اساس تعداد دفعات Down  شدن Storage ها و یا خطاهای ارسالی از کنترلرها از سمت تجهیزات دسته بندی نمود.

3-6) موتور تحلیل گر برای ریشه یابی خرابی

سیستم مانیتورینگ Operation Manager  به بهترین شکل توانایی پایش وتحلیل خرابی سیستمها را دارا میباشد (Capacity Management) این سیستم با بکارگیری قابلیتهایی همانند Performance Monitoring  و Dependency Monitoring امکان نگهداری طولانی مدت رخدادها بمنظور تهیه گزارش بر اساس اطلاعات تاریخی جمع‌آوری شده را مهیا میسازد.

4-6) گزارشات Availability

با توجه به اینکه Operaion Manager  یک نرم افزار مانیتورینگ end-to-end میباشد این امکان را برای مدیران شبکه فراهم میسازد که بتوانند با بهره گیری از سرویس قدرتمند Reporting  ، گزارشهایی مبتنی بر  Alert های ایجاد شده برا اساس در دسترس بودن، کارایی و تعداد دفعات up بودن Storage  ها  تجهیزات، تهیه و دسته بندی نمایند.

8

5-6) امکان رویت بر اساس Zone و یا SAN v  ها

با توجه به MP  های ارایه شده برای فضاهای ذخیره سازی، Operation Manager قابلیت مانیتور نمودن SAN  و  SAN Zonning را فراهم میسازد.

6-6) امکان ذخیره سازی اتوماتیک تنظیمات سیستم های با نسخه زنی بر اساس تغییرات

7-6) امکان اعمال تغییرات و ساخت دیسک ،LUN ، به صورت مجازی و حقیقی اعمال تغییرات و تنظیمات در حیطه توانایی های نرم افزار مانیتورینگ نمیباشد.

8-6) امکان ترسیم ارتباطات بر اساس لایه 2 و لایه 3 (FC، NAS، FCoIP ،Zone ، SAN  v )

9-6) امکان برقراری ارتباط و پایش انواع San Switch  ها و نمایش و گزارش گیری از ترافیک پورتها، میزان

7) مدیریت فضای ذخیره سازی

توضیحات کلی : با توجه به راهکار پشتیبان گیری موجود در بستر بانک تجارت، امکان نصب و راه اندازی MP های مربوط به نرم افزار پشتیبان گیری وجود دارد.

از این رو در بخش مدیریت پشتیبان گیری، شرکت فقط توانایی مانیتورینگ سیستم های بک آپ گیری را دارد و در خصوص اعمال تنظیمات میبایست از نرم افزارهای تخصصی در زمینه بک آپ استفاده گردد.

 • نمایش زمان و مکان پشتیبان گرفته شده
 • امکان انتخاب اینکه چند نسخه از پشتیبان سیستم ها نگهداری گردد
 • سابقه پشتیبان های ناموفق
 • هشدار آنی با سیستم های مختلف و معمول از جمله email ، SMS به اشخاص ذیربط
 • سابقه پشتیبان های گرفته شده و امکان برگرداندن هر کدام از پشتیبان های ما قبل در سطح کلاینت و سرور
 • امکان نمایش توضیحات از قبل داده شده به سیستم برای هر خرابی و روش اقدام برای تصحیح و نحوه ارتباط با پرسنل ذیربط
 • امکان برطرف سازی هشدارهای خرابی (Achnowledge)
 • در اختیار قراردادن ابزار ممکن برای رفع خرابی در کنسول
 • نمایش فرایند خرابی ها بر اساس دامنه قبال تغییر زمانی (N) Top
 • امکان مدیریت پشتیبان گیری از سرویس های مجازی و کلاسترها
 • جمع آوری لاگ های سیستم ها به صورت متمرکز باید وجود داشته باشد.
 • سیستم مدیریت می بایست امکان تعریف کاربران با سطوح دسترسی برای کنترل اینتر فیس ها را داشته باشد.
 • امکان پشتیبان گیری از تنظیمات سیستم به صورت متمرکز و بازیابی اطلاعات باید در آن موجود باشد.
 • امکان ترسیم سخت افزار و نرم افزارهای پشتیبان‌گیری و نحوه استقرار و یا توپولوژی آنان
 • امکان رویت مشخصات پشتیبان‌گیرها و خرابی بر روی نقشه

نویسنده : مهندس محمد آجورلو

admin