مسابقه به اتمام رسید، با تشکر از همه کاربرانبازگشت به خانه

در حال حاضر مسابقه ای وجود نداردبازگشت به خانه A- JBOD یک نوع RAID پیشرفته در Storage ها می باشد B- JBOD به مجموعه دیسک های RAID شده در یک Enclosure می گویند C- JBOD به مجموعه دیسک های که بصورت مستقل از یک آرایه RAID در Storage هستند می گویند. D- JBOD یا Just a Bunch of Disks به مجموعه دیسک های SSD که RAID 6 هستند می گویند.