آشنایی با ویندوز سرور windows server 2016 و مقایسه ورژن های آن با یکدیگر

1 -Flexible

2- Open Source

3- Simple

 • Nano Server

– جهت راه اندازی Hyper-V، Hyper-V cluster

– (Scale-Out File Servers (SOFSs

– اپلیکیشن های سرویس ابری ((cloud service applications

– در Server Core، برخی قابلیت ها نظیر شل Windows Shell، مرورگر IE ، مدیریت GUI های محلی ((GUL Management Local را حذف  شد. نانو سرور در واقع همان Server core است.

 

 • کانتینرهای Windows Server Container و Hyper-V Containers

– کانتینرها نسبت به ماشین‌های مجازی سریع‌تر و سبک‌ترهستند.

 • به‌روزرسانی‌های قدرتمند در ADDS و ADFS

Privileged access management
Azure AD Join
Microsoft Passport
Active Directory Domain Services

Federation Services

 • پشتیبانی از داکر

– داکر یک موتور برای ساخت، اجرا و مدیریت کانتینرها

– داکر برای مدیریت کانتینترهای ویندوز سرور و Hyper-V

 • ارتقای چرخشی برایHyper-V و Storage clusters

کلاستر در سطح Functional level  به اجرای خود روی ویندوز سرور ۲۰۱۲ نسخه R2 تا وقتی همه گره‌های کلاستر به سرور ۲۰۱۶ ارتقا پیدا کنند، ادامه خواهد داد.

زمانی ‌که کلاستر به سطح ترکیبی از گره‌ها برسد، مدیریت باید از طریق ویندوز سرور ۲۰۱۶ یا ویندوز ۱۰ انجام شود.

 • اضافه و کم کردن حافظه و کارت شبکه بدون خاموش کردن ماشین مجازی
 • PowerShell Direct

فرمان‌های PowerShell  را بدون رفتن به لایه شبکه در سیستم‌عامل میهمان ماشین مجازی اجرا کنید .

 • مجازی‌سازی تودرتو
 • Linux Secure Boot

توانایی جدید در Hyper-v 2016  فعال کردن بوت امن ( Secure Boot) برای ماشین‌های مجازی است که سیستم‌عامل لینوکس را اجرا می‌کنند.

 • Host Guardian Service وShielded VMs

داده‌ها در برابر دستیابی‌های غیر مجاز حتی از طریق مدیر Hyper-V  ممانعت به عمل می‌آورد.

 • Storage Spaces Direct

– اجازه دسترسی به دیسک‌های  SAS  وJBOD

– پشتیبانی SSD  و HDD

 

pfh-edition of windows server 2016

 

 

 • The Standard editionis designed for small-to-medium-sized organizations. It allows you to run two instances of the server software in a virtual operating system on the licensed server. If you need to run additional virtual instances, you can acquire more Standard licenses
 • The Datacenter editionis optimized for large-scale virtualization. It allows one server to run an unlimited number of Windows Server instances. It includes all the features of the Standard edition as well as support for encrypted virtual machines, software-defined networking, and software-defined storage.
 • The Essentials editionis designed for small organizations with up to 25 users and 50 devices. It allows only one instance of the server software to be run in the physical or virtual environment (Essentials edition licenses can’t be combined). Client
 • access licenses (CALs) aren’t needed

 

 

 

server roles-phf-1

 

 

 

server roles-phf-2

 

 

 

server roles-phf-3

 

 

 

server roles-phf-4

 

 

 

feacure-phf-5

 

 

 

feacure-phf-6

 

 

 

feacure-phf-7

 

 

 

feacure-phf-8

 

 

 

feacure-phf-9

 

 

 

feacure-phf-10

 

 

 

feacure-phf-11

 

 

 

feacure-phf-12

 

 

 

feacure-phf-13

 

 

 

feacure-phf-14

 

 

نویسنده: مهندس حامد کمیلی

 

admin

  دیدگاه‌ها