مقاله ساخت Virtual LAN در سوییچ های مجازی VLAN.jpg

ساخت Virtual LAN در سوییچ های مجازی VLAN.jpg

آموزش بینیم با یک سوئیچ که فقط یک Broadcast Domain دارد چگونه می توانیم ARP و Broadcast را کنترل کنیم

Vahab Hashemi

    دیدگاه‌ها