راه اندازی تلنت Telnet بر روی سوییچ های سیسکو

آموزش راه اندازی تلنت Telnet بر روی سوییچ های سیسکو

برای راه اندازی تلنت Telnet بر روی سوییچ های سیسکو نیاز است که IP بر روی سوییچ تنظیم کنیم . برای تنظیم IP میبایست به (SVI (Interface Vlan   سوییچ ورود کرد. یادتان باشد که هر VLAN و SVI آن در یک Broadcast Domain جای میگیرند . پس بنابراین اگر نیاز به متصل شدن یک SVI در Broadcastdomain دیگر باشد ، قطعاً پارامتر Default Gateway لازم است . در ادامه این مبحث بازتر خواهد شد .

برای الان لازم است در هر Vlan که هستیم به SVI همان Vlan بر روی سوییچ IP دهیم .

Telnet بر روی سوییچ های سیسکو1

Telnet بر روی سوییچ های سیسکو2

سپس به PC از همان Range ، IP میدهیم . و اقدام به زدن Telnet  به سوییچ میکنیم .Telnet بر روی سوییچ های سیسکو3

Telnet بر روی سوییچ های سیسکو4

حال این سناریو را در یک شبکه Vlan بندی شده مطرح میکنیم

Telnet بر روی سوییچ های سیسکو5

در این چنین شبکه هایی مانند شکل فوق ، یک Vlan که در مجموعه نباشد را در نظر میگیریم و اقدام به ایجاد آن مینماییم .
مثلا Vlan 5 . حال به تمام سوییچ ها و به SVI 5 از آنها IP میدهیم . بر روی سوییچ های لایه 2 ، پارامتر Default Gateway را تعریف مینماییم تا از تمام PC ها در هر Vlan که هستند ، امکان برقرای Telnet به SVI 5 بوجود آید .

Telnet بر روی سوییچ های سیسکو6

Telnet بر روی سوییچ های سیسکو7

نویسنده:مهندس یاشار رجایی

admin

    دیدگاه‌ها